Vi har flyttet

Fra september 2017 har vi flyttet til Karl Johans gt 25 , samlokalisert med  Kaluna AS, og har avviklet samarbeidet med Capus/HR gruppen.