RekrutteringVi finner ledere og fagspesialister til ulike bransjer.

Rekruttering

Vi kombinerer ofte search og annonsering i våre rekrutteringsprosesser. I samråd med kunden, bidrar vi med utforming av annonsetekst og layout. Vi bistår med hele eller deler av ansettelsesprosessen, basert på stillingens jobbprofil og bruker anerkjente metoder og selekteringsverktøy. Valg av kanaler og medier for kunngjøring kan gjøres gjennom oss. All søknadsbehandling foregår elektronisk.

En annonsert rekrutteringsprosess går som oftest raskere enn executive search, vi når flere og finner kandidater som er i modus for et jobbskifte.

Executive search

Executive search handler om å identifisere og vurdere de dyktigste lederne og spesialistene innenfor bestemte fagområder. Executive Search skiller seg i vesentlig grad fra tradisjonell rekruttering ved at stillingen som skal besettes, ikke annonseres.

Tennebø & Partners har gjennom 20 år opparbeidet en solid markeds- og forretningsforståelse, og våre konsulenter har bred erfaring fra lederstillinger og utvelgelse på høyt nivå.

World Search Group Scandinavia. WSGS Ltd. (København, Malmø og Oslo) er vår samarbeidspartner innen Executive Search i de nordiske landene, har lang erfaring og et meget solid nettverk innen toppledelse og ledelse.  http://www.worldsearchgroupscandinavia.com/.

Stein Tennebø er også partner i WSG.

Kandidatselektering

I noen tilfeller kjenner oppdragsgiver selv til aktuelle kandidater som de ønsker at vi skal vurdere opp mot en aktuell stilling. Vi gjør en grundig vurdering av kandidatenes egnethet for stillingen, og kan komme med en objektiv uttalelse.  Andre oppdragsgivere har kanskje gjennomført hele rekrutteringsprosessen på egen hånd, men ønsker vår vurdering av finalistene. Vi skreddersyr et opplegg som passer til kundens behov.