UtviklingVi er din sparringspartner, coach og konfliktløser.

I 2017 har Tennebø & Partners 28 års jubileum som en viktig aktør og leverandør innenfor ledelse- og organisasjonsutvikling. Vår tilnærming til ledelse- og medarbeiderutvikling baserer seg på solide teori- og metodeverktøy.

Vi skreddersyr våre utviklingsprosjekter til kundenes behov – enten du representerer en bedrift, eller deg selv og din karriere.

Coaching

Når vi påtar oss coachingoppdrag tar vi utgangspunkt i ledere og kandidaters egne mestringserfaringer, og jobber konkret og målorientert. En mentor gir råd mens en coach stiller spørsmål.

Tennebø & Partners yter profesjonell coaching og skaper en samarbeidsrelasjon som strekker seg over tid. Coaching er en kommunikasjonsprosess, hvor coachen er samtalepartneren som stiller de gode spørsmålene og åpner opp for refleksjon og nye perspektiver.

Leder- og organisasjonsutvikling

Helt siden vi startet med leder- og ledelsesutvikling på slutten av åttitallet, har vår tilnærming vært at vi tar utgangspunkt i – og baserer oss på – lederens/virksomhetens behov og målsettinger. Vi tar utgangspunkt i nå-situasjonen og lederens/ledergruppens uttalte målsettinger. Deretter jobber vi systematisk mot de definerte målbildene.

Ledelsesteori er et fagfelt under stadig utvikling. Vår oppgave er å sørge for å være godt påleste, slik at vårt bidrag oppleves som relevant og fruktbart. Vår grunnleggende holdning er at ledelse alltid må ses i sammenheng med en kontekst.

Karriereutvikling

Medarbeidere i utvikling betyr også en virksomhet i utvikling. Sammen med arbeidsgiver og medarbeider utvikler vi individuelle planer med tydelige mål som sikrer bevisst handling og bevisste valg. Dette gjør det både enklere å være en god leder og en god medarbeider.