OmstillingVi håndterer omstillingsprosesser for store og små virksomheter.

Omstilling og nedbemanning

Dagens arbeidsliv er preget av raske og kontinuerlige endringer. Dette stiller store krav til såvel organisasjoner som ansatte – som må være omstillingsdyktige og endringsvillige. Arbeidsgivere tilbyr ikke –  i samme grad som før – den samme tryggheten for arbeidstakerne.

Tidlig fase

  • Rådgivning til ledelsen slik at omstillingsprosessene ivaretar både bedriften/organisasjonen og de ansatte.
  • Bistå i design,  gjennomføring og kvalitetssikring av omstillingsprosesser.
  • Trening av ledere og tillitsvalgte med fokus på rolleavklaringer og spilleregler for prosesser.
  • Trening på den vanskelige samtalen.
  • Fokus på det juridiske aspektet.

Under omstilling

  • Fasilitere og kvalitetssikre omstillingsplaner.
  • Fasilitere og kvalitetssikre informasjons- og kommunikasjonsprosesser.
  • Coache ledere på alle nivåer.
  • Kursprogrammer (outplacementprogrammer) og veiledning i karriereutvikling og jobbsøk for de som frivillig eller ufrivillig skal forlate organisasjonen.

Etter omstilling

  • Kompetansemobilisering, teamutvikling, leder- og ledelsesutvikling.

Outplacement

Med outplacement menes bistand i forbindelse med ufrivillig eller frivillig jobbskifte. Det brukes også som et virkemiddel der det av ulike årsaker, ikke er grunnlag for et videre ansettelsesforhold. Arbeidsgivere som ivaretar ansatte på vei ut, fremstår som ansvarlige og profesjonelle både eksternt og internt.

Våre programmer fører til en styrking av selvbildet og forståelse av egen kompetanse. Programmet er individuelt har varighet i 3 måneder, 6 måneder, eller ubegrenset – vi tilpasser individuelle behov.

Du får en fast veileder som vil være din samtalepartner gjennom hele programmet. I programmet vil man få ulike utfordringer og oppgaver. Kandidaten vil også få tilgang til vårt  e- læringsprogram.