Ny samarbeidspartner

Tennebø & Partners har inngått en samarbeidsavtale med executive-search selskapet, World Search Group Scandinavia, som har et betydelig nettverk nasjonalt og internasjonalt. Samarbeidet vil styrke Tennebø & Partners overfor kunder i Norden og i Mellom-Europa.

Våre nye partnere vil ytterligere forsterke vår kompetanse og erfaring innen executive search, support og rekruttering til styrearbeid. World Search Group Scandinavia ble etablert i 1982, og har gjennom mange år bistått mange norske, skandinaviske og internasjonale selskap med å få de mest kompetente topplederne og deres team på plass. Hemmeligheten bak suksessen er seniorkonsulenter med lang fartstid som toppledere, som kjenner markedet og aktørene.

– Store internasjonale selskaper vet, at selv om struktur, rammebetingelser og alt annet er på plass, vil gode resultater alltid henge sammen med et kompetent og dyktig lederskap i toppledelsen. Gjennom samarbeidet med World Search Group Scandinavia, vil vi kunne bistå selskapene på en enda bedre måte, sier styreleder Stein Tennebø i Tennebø & Partners.

Samarbeidet etableres fra 15.5.2014.