Leder- og organisasjonsutviklingHelt siden vi startet med leder- og ledelsesutvikling på slutten av åttitallet, har vår tilnærming vært at vi tar utgangspunkt i – og baserer oss på – lederens/virksomhetens behov og målsettinger. Vi tar utgangspunkt i nå-situasjonen og lederens/ledergruppens uttalte målsettinger. Deretter jobber vi systematisk mot de definerte målbildene.

Ledelsesteori er et fagfelt under stadig utvikling. Vår oppgave er å sørge for å holde oss oppdaterte faglig, slik at vårt bidrag oppleves som relevant og fruktbart. Vår grunnleggende holdning er at ledelse alltid må ses i sammenheng med en kontekst.