CoachingNår vi påtar oss coachingoppdrag, bruker vi en løsningsfokusert tilnærming. Vi tar utgangspunkt i ledere og kandidaters egne mestringserfaringer, og jobber konkret og målorientert.  – En mentor gir råd mens en coach stiller spørsmål.

Tennebø & Partners yter profesjonell coaching og skaper en samarbeidsrelasjon som strekker seg over tid. Coaching er en kommunikasjonsprosess, hvor coachen er samtalepartneren som stiller de gode spørsmålene og åpner opp for refleksjon og nye perspektiver.

Coaching:

  • er møter med en profesjonell samtalepartner over tid, som inviterer deg inn til samtaler som handler om hele deg – relatert til din jobbhverdag
  • er en samskapende søken etter nyttige løsninger – ny kunnskap og forståelse
  • er en gjensidig kommunikasjonsprosess som utfordrer og forstyrrer på en god måte
  • er et laboratorium for eksperimentering med egen mestring og eget handlingsrepertoar
  • er samtaler med retning og bevegelse som utfordrer og skaper trygghet og mot til handling og beslutning
  • tar utgangspunkt i at mennesker er nysgjerrige på endring og har lyst til å mestre
  • handler om deg som leder eller ansatt – på alle arenaer i livet