NettverkKonsulentene i Tennebø & Partners er medlemmer av en rekke nettverk. Vår deltakelse i nettverkene gir oss innsyn og kunnskap om utviklingen i mange bransjer.